از مهمترین دلیل برای رعایت نشدن حقوق مولف قاچاق کتاب میباشد

آقای جعفریه ، به عنوان مدیر نشر «ثالث» در مصاحبه ی خبری ای که با خبرنگاران داشت در خصوص مسئله لحاظ کردن حقوق مولفان نیز صحبت کرد و اینکه وی بیان کرد: در ایران تا جایی که امکان داشته باشد حقوق مولفان از طریق نظارت وزارت فرهنگ و ارشاد و همچنین قوانین و مقررات موجود پیگیری میشود در حالیکه در دو مسئله ما میبینیم که مسئله عدم رعایت حقوق مولف نیز مطرح شده و آن هم بحث چاپ پایان نامه و قاچاق کتاب نیز میباشد.

از آنجا که چاپ و اننتشار هر کتابی برای یک مولف هزینه و زحمت فراوانی را در بر دارد و زمانی که به دلایلی این ها نادیده گرفته میشوند این مولف و اثر در معرض بی حرمتی قرار میگیرند که منجر به آسیب دیدن مولف از لحاظ مادی و معنوی میگردد.

او گفت: این که کتابها از سوی عده ای که آنها را به عنوان پخته خواران میشناسند در بازار با قیمتی ارزان تر از قیمت معمول به فروش میرسد چرا که آنها هیچ هزینه ای را در مرحله قبل چاپ و تالیف و انتشار کتاب متحمل نشده اند .و نکته ناراحت کننده این است که مسئله قاچاق کتاب در حقیقت سیر صعودی داشته و افراد متقلب هر روز کتب بیشتری را منتشر کرده که در گوشه کنار خیابان ها نیز آنهارا میفروشند.

 موجود بودن کتاب‌های قاچاق،و نیز عرضه کتاب‌های صوتی که دارای مجوز مولف و ناشر نیستند در وب سایت‌هایی که غیرمجاز میباشند و نیز سلیقه‌ای رفتار کردن ممیزها که مانع هایی را بر سر چاپ کتاب باعث میگردد،مثل موارد اصلی ضایع گشتن حقوق مولفان در ایران میباشد که بایستی با اصلاح قوانین و ارائه نمودن راه حل های مناسب این مشکل رفع گردد و هرچه سریعتر به این مسئله رسیدگی شود. 

وی راجع به رعایت کردن مفاد مهم در انعقاد قرارداد بین مولف و ناشر گفت: در زمان انعقاد قرارداد چاپ کتاب، مولف بایستی در خصوص قرارداد نیز شناخت لازم را داشته‌باشد،و اینکه قرارداد را با دقت لازم نیز بررسی نماید. در غیر این صورت،وی بایستی به حقوق‌دان آشنا با این امور نیز مراجعه نماید چون قرارداد  که بین مولف و ناشر منعقد میشود مثل  قرارداد خرید یک خانه و ماشین میباشد و تا سالیان سال  و یا بعد از فوت مولف دارای اعتبار میباشد.

مثلا بعضی از قراردادهایی که طرفین معامله بین خود منعقد کرده اند، آثار و مفادش تا مدت 70 سال نیز پابرجا است بدین خاطر طرفین بایستی از حق و حقوق خود شناخت کامل و اطلاعات دقیق و صحیحی را داشته باشند.  مولفان حرفه‌ای، اغلب با ناشران معروف و ماهر و دارای تجربه نیز قرارداد منعقد کرده و کار می نمایند و با این وجود مولفان تازه کار هم نیز بایستی به ناشران قابل اعتماد مراجعه نموده و آنها را برای خود انتخاب نمایند و هرگز کتاب و ثمره تلاش خود را نباید به دست هر ناشری بسپارند. مولفان پیش از امضاء کردن قرارداد این امکان را دارا میباشند که به دایره حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و یا بخش حقوقی اتحادیه ناشران و کتاب‌فروشان مراجعه کرده که آن‌ها را با حق وحقوق خود آشنا نمایند.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات