برگزاری اختتامیه در جشنواره نقد کتاب

طبق گزارش به دست امده از سوی خبرنگاران، جشنواره ای که هر سال در خصوص  نقد کتاب با حضور منتقدان آگاه و دارای جایگاه صورت می گیرد، نقد‌های برگزیده را در کلیه بخش های علوم انسانی و علوم کاربردی مطرح می نماید.

آیین اختتامیه نقد کتاب درشانزدهمین دوره جشنواره نقد کتاب در روز یک شنبه (۲۴ آذرماه) در ساعت ۱۵ در محل سرای کتاب موسسه خانه کتاب در خیابان انقلاب نیز بگزار می گردد.

 

 


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات