برگزاری نمایشگاه کتاب بعد از ماه رمضان

با توجه به اخبار به دست آمده از سوی خبرنگاران،جناب آقای دهقانکار مسئول دبیر شورای سیاست‌گذاری کتاب بیان کرد: با توجه به اینکه مقصود از اجرای نمایشگاه کتاب در تهران ایجاد محیطی لذت بخش ، فضایی فرهنگی مخصوص طرفداران و علاقمندان کتاب و کتابخوانی و از طرف دیگر قوی کردن چرخه اقتصادی نشر کتاب در کشور میباشد، با توجه به شرایط کنونی اجتماع، شورای سیاست‎گذاری کتاب و خرید کتاب نیز تاریخ های ۲۶ فروردین ۹۹ را  جهت اجرای بهینه و برگزاری مناسب نمایشگاه کتاب تاریخی مناسب ندانست و با توجه به مصوبات شورا ، تاریخ برگزاری سی و سومین نمایشگاه کتاب تهران به بعد از ماه رمضان  نیز موکول گشت.

آقای دهقانکار در ادامه بیان نمود: با عنایت به مختصات نمایشگاه کتاب تهران، تعداد میلیونی بازدید کنندگان نمایشگاه ، حضور ناشران و مهمانان خارجی و لحاظ کردن این اصل که مقصود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برپایی این نمایشگاه در محیطی دور از هر گونه نگرانی و مساعدت به توسعه و ترویج فرهنگ کتاب و کتاب خوانی در جامعه میباشد، اجرای نمایشگاه کتاب در اوایل سال 99 جهت دستیابی به اهداف  معین گشته مناسب نمی باشد..

او راجع به  اعلام تاریخ  برای برگزاری نمایشگاه کتاب بیان کرد : شورای سیاست‌گذاری کتاب در جلسات بعدی راجع به این مسئله تصمیم خواهد گرفت.

وی در نهایت با اشاره به مساعدت بالغ بر ده‌ سازمان و نهاد راجع به برگزاری نمایشگاه کتاب گفت: علی رغم شروع فعالیت‌های اجرایی کتاب در مرحله سی و سومین نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران از هفته‌های گذشته، این معاونت در اقدامات بعدی خود از  تصمیمات وزارت بهداشت و سایر دستگاه‌های تخصصینیز تبعیت خواهد کرد.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات