به صرفه نبودن انتشار کتاب های ایبوک

آقای عابدینی که سمت مدیر مسئول را در انتشارات سفیراردهال دارند طی مصاحبه ای باخبرنگاران راجع به حرکت  نمودن صنعت نشر کتاب به سوی انتشار کتاب هاب ایبوک صحبت کرد ، وی اظهار داشت: اقتصاد نشردر حقیقت اصلی ترین بخش از کار نشر میباشد و با توجه به بحران های ایجاد شده و اتفاقات صورت گرفته، شرایط جهت منتشر کردن کتاب های کاغذی وجود ندارد و بدین خاطر بایستی برای حرکت کردن صنعت نشر به سوی نشر کتاب های ایبوک بایستی ببینیم درآمد ناشران کتاب از راه فروش کتاب های ایبوک تامین میگردد یا خیر؟ 

او در ادامه گفت: سود حاصل از کتاب‌های ایبوک از سود نشر کتاب‌های کاغذی پایین تر میباشد؛ قیمت تمام شده کتاب زیاد است و درصد سود به دست آمده از تولید کتاب‌های کاغذی به اندازه ای است که بتواند گوشه‌ای از اقتصاد نشر را تامین نماید از طرف دیگر نشر کتاب‌های ایبوک درآمد چشمگیری را برای ناشر نداشته و تغییر خاصی در نتیجه نشر کتاب‌های ایبوک در صنعت نشر ایجاد نمیگردد.

 ظرفیت صنعت نشر به آن اندازه نیست که امکان نشر کتاب های ایبوک وجود داشته باشد چرا که مستلزم به زیرساخت‌هایی ازقبیل اینترنت جهت مطالعه کتاب ایبوک و همچنین امنیت کتابی که در بستر اینترنت قرار دارد است و در شرایط فعلی نشر کتاب های ایبوک سودی برای مولف و ناشر ندارد و قطعا نخستین قدمی که می‌توان بمنظور بهبود وضعیت ناشران برداشت این میباشد که دولت از ناشران فعال در صنعت نشر حمایت خود را دریغ نکند و هرچند که این شرایط دائمی نیست و شرایط موقت میباشد.

جدا از نشر کتاب‌های ایبوک این امکان وجود دارد که فروش اینترنتی کتاب را بولد کرده و تقویت نماییم  به شکلی که هر ناشر یک سایت را بمنظور فروش کتاب داشته باشد و قادر باشد از این راه کتاب هایش را بفروش برساند . دولت نبایست همه چیز را بر عهده ناشر نگذارد؛ مقدار خرید نهاد کتابخانه‌های عمومی در واقع درحد صفر میباشد و در عمل از یک عده ناشر نیمه دولتی خرید کتاب میکند که کتاب هایشان را در بخش دفاع مقدس انتشار دهندد، ولی از ناشران عمومی خرید کتاب نیز انجام نمیدهند،انچه که اهمیت د ارد این است که کتابخانه‌های کشور در شرایط کنونی تجهیز شوند و جهت این کار کتاب‌های تازه انتشار یافته ناشران را خریداری نمایند.

عابدینی در پایان گفت: ۵ درصد از درآمد شهرداری جهت مجهز نمودن کتابخانه‌های عمومی اختصاص داده می‌شود و کمترین کاری که دولت بایستی بمنظور حمایت از ناشران می‌تواندانجام بدهد خرید کتاب از ناشران جهت مجهز نمودن کتابخانه‌های کشور است تا ناشران بتوانند تعدادی از کتاب‌هایی را که برای عرضه در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران آماده کرده بودند، به فروش برسانند.

 

کتاب ایبوک


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات