به فروش رساندن بعضی از کتاب ها با بیت المال در دانشگاه فرهنگیان

بر اساس اخبار تهیه شده از سوی خبرنگاران به این نتیجه رسیدیم که دانشگاه فرهنگیان بمنظور تامین کردن نیروی انسانی لازم آموزش و پرورش بوجود آمد و قرار مبنی بر این بود که نیز به همراه دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی مجاری وارد آموزش و پرورش گردند، در حالی که دانشگاه نوپای فرهنگیان همچنان در الفبای امکانات و شرایط تحصیلی در مانده است پس مقصود متعالی تعلیم و تربیت که یک دبیر بایستی در کلاس درس آن را به دانش آموزانش تعلیم دهد وارد حاشیه میگردد ..
دانشجو و اساتید دانشگاه فرهنگیان همچنان اندرخم مستمری، کسری حقوق، عدم وجود فضای خوابگاهی و مثل آن میباشند که انگار موضوعات مالی به کلاف سردرگمی در دانشگاه فرهنگیان نیز تبدیل شده است و همین حداقل‌ها را که هر دانشگاهی موظف میباشد مبنی بر تعهداتش برای دانشجویانش تامین نماید، در دانشگاه فرهنگیان قابل تعریف نمیباشد.
در چنین شرایط بوجود آمده ای دانشجومعلمان ناچار شدند که در همین اول راه معلمی به دنبال احقاق حقوق خود و تعیین تکلیف اجرای قوانینی باشند که بعضی از آنها با وضعیت و شرایط فعلی جامعه نیز سازگاری ندارد به علت قدیمی بودن آن قوانین و همین مسئله کسری حقوق دانشجومعلمان در واقع مسئله ای میباشد که اندرخم قوانین قدیمی تربیت معلم و وضعیت فعلی تکلیف مشخصی ندارد که از مطالبات اصلی دانشجومعلمان به حساب می آید..
فروش کتاب یا دغدغه آموزش دانشجومعلمان؟
مسئله دیگر این است که ارائه کتاب‌های خاص از مولفان خاص این شبهه را ایجاد مینماید که انگار بعضی از مدیران به دلیل اختیار موجود قصد انحصار عرضه محصولاتی خاص و کتاب های خاص را دارند که قطعا این مسئله در صورت قطعیت فارغ از اخلاق حرفه ای دبیری میباشد ضمن اینکه یک مولف خاص یک کتاب صرفا در تمام جنبه های علمی کامل نمیباشد که فقط کتاب و تالیفات فردی خاص مورد استفاده دانشجویان قرار گیرد در حقیقت دانشجومعلمان برای بالا بردن آگاهی خود در زمینه ای خاص نیازمند بهره مندی از منبع های گوناگون اطلاعاتی و دانشی میباشند..
در دانشگاهی که مسئولان آن ادعا کنند که شهریه و استخدام دانشجو معلم، محدودیت هایی را دارد و هنوز که هنوز است حال به واسطه موانع ریز و درشت یا دغدغه ‌های دیگر اقدامی را برای آسان تر نمودن شرایط بکار نگرفته اند، وجود چنین گزارش‌هایی شائبه تناقض‌هایی در روش و سیستم اداره کردن این دانشگاه نیز به دنبال دارد..


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات