دلیل عدم واگذاری امور اجرایی نمایشگاه کتاب به ناشران

بنیان گذار انتشارات تجلی مهر جناب آقای شرفشاهی در طی مصاحبه ای که با خبرنگاران داشت در خصوص موضوع واگذار کردن امور نمایشگاه کتاب (امور اجرایی) به ناشران در نمایشگاه کتاب بیان کرد که ظرفیت برای واسپاری امور اجرایی به ناشران در نمایشگاه کتاب وجود دارد در حالی که افرادی در این بین وجود دارند که منفعتشان در برگزاری امور نمایشگاه کتاب این است که شخصا برگزار کننده نمایشگاه کتاب باشند  و با وجود چنین نگرشی نمیتوان امور اجرایی نمایشگاه کتاب را به ناشران واگذار کرد. 

وی در ادامه اظهار داشت: تعداد زیادی از ناشران در خصوص این موضوع پیش گام شده اند، ولی با این حال همچنان مانع هایی وجود دارد که به اصطلاح سنگ جلو پای ناشران می اندازد. نمایشگاه بین المللی کتاب در تهران دارای منفعت هایی با جهات مختلف است و از نظر مادی و معنوی صلاح نمیداند که امور اجرایی را به ناشران واگذار نماید و با این بهانه که ناشران از پس اجرای امور نمایشگاه کتاب بر نمی آیند آنان را متم می نمایند.

شرفشاهی با در نظر گرفتن این موضوع که نمایشگاه بین المللی کتاب تهران گردش مالی بسیار چشمگیری را داراست، گفت: از این رهگذر عده ای که در امور و برنامه های برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب نقشی داشتند، دست خالی از نمایشگاه باز نگشته و قطعا سود قابل توجهی نصیبشان گشته است. هر چند که در بعضی از مواقع عده ای از مسئولان مساعدت نمودند و گفتند که امور اجرایی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران کاملا بایستی به تشکل‌های نشرسپرده شود ولی عزم و  اراده‌ جدی ای وجود نداشت. از طرف دیگر نیز مافیای پشت پرده هاغلب تلاش داشته اند، منافع و امتیاز برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را برای خودمحفوظ دارند.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات