نمایشگاه کتاب در کدام استان ها بیشترین درآمد را داشته است؟

اگر بخواهیم در خصوص پردرآمدترین نمایشگاه های کتاب صحبت کنیم بایستی بایستی با استناد از اخبار به دست آمده از سوی باشگاه خبرنگاران برای شما بیان نماییم که کدامیک از استانها از فروش کتاب در برگزاری نمایشگاه کتاب بیشترین درآمد را کسب نموده انند. بین نمایشگاه کتاب های برگزار شده در استان ها ، نمایشگاه کتاب در تبریز و خراسان و اصفهان بالاترین فروش کتاب را از آن خود کرده اند و اینکه نمایشگاه کتاب هایی که قرار بود در استان های قزوین و ارومیه برگزار گردد به منظور جلوگیری از شیوع کرونا به تعویق افتاد و برگزار نشدند.

خراسان شمالی در حقیقت اولین استانی بود که نمایشگاه کتاب را در شهر خود برگزار نمود در تاریخ 10 الی 15 مهر ماه در بجنورد این نمایشگاه کتاب برگزار گشت و در این نمایشگاه کتاب نزدیک به 250 ناشر و نویسنده کتاب 54753 کتاب را با عناوین گوناگونی نیز به نمایشگاه کتاب ارائه کردند.میزان درآمد این نمایشگاه کتاب از فروش کتاب هایش 1میلیارد و 200 میلیون  تومان بود.

در کردستان هم  نیز همزمان با خراسان شمالی نمایشگاه کتابی برگزار گشت که 373 ناشر کتاب 71465 عنوان کتاب را به نمایشگاه ارائه دادند و این نمایشگاه کتاب به مراتب فروش بیشتری از کتاب هایش در مقایسه به نمایشگاه کتاب خراسان داشت که چیزی حدود 2 میلیارد و 100 میلیون تومان نیز فروش داشت.

و اما در خصوص نمایشگاه کتابی که در شهر کرد 20 مهر ماه برگزار شد درآمدی بالغ بر 2 میلیارد و400 میلیون تومان توانست از فروش این کتاب ها نیز به دست آوردکه در این نمایشگاه کتاب نیز 69829  عنوان کتاب نیز در این نمایشگاه ارائه گشت.نمایشگاه کتابی که همزمان با این نمایشگاه در خرم آباد لرستان برگزار گشت از 450 میلیون تومان بنی که به این نمایشگاه کتاب تخصیص یافته بود از 393 میلیون آن استفاده شد و توانست 982 میلیون تومان از فروش کتاب هایش درآمد کسب نماید. 

نمایشگاه کتابی که در اذربایجان شرقی در اواخر مهر ماه برگزار گشت  توانست 113418 کتاب با عناوین گوناگون را از ناشران کتاب در سطح ملی نیز در نمایشگاه  موجود کند  و در سطح بین المللی هم 20900 عنوان کتاب ارائه شد که فروشی ککتاب آن چشمگیر بود تا جایی که توانست  بالای 122 میلیارد تومان فروش دراشته باشد.

در استان مرکزی هم در آبان ماه نمایشگاه کتاب برگزار گشت که 59500 عنوان کتاب نیز در این نمایشگاه کتاب ارائه شد و بالغ بر یک میلیارد توانست از فروش کتاب درآمد کسب نماید و همینطور در شهرهایی چون کیش ، خوزستان ، گیلان ، سیستان و... نمایشگاه کتاب برگزار شد.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات