نگرانی رئیس اتحادیه ناشران از برگزاری تبعیض آمیز نمایشگاه مجازی کتاب

هومان حسن پور رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان در گفت و گو با خبرنگار حوزه ادبیات  گروه فرهنگی باشگاه خبرنگاران جوان، درباره نمایشگاه مجازی کتاب گفت: قرار بود امکان برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب بررسی و زیرساخت‌های لازم برای برگزاری آن بررسی شود؛ این مسئله یا هنوز بررسی نشده یا اینکه بررسی شده اما به صنف ناشران و کتابفروشان اطلاع داده نشده است.او افزود: اگر مسئولان بتوانند امکان فروش کتاب در نمایشگاه مجازی کتاب را به صورت عادلانه میان ناشران فراهم کنند، برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب به نفع ناشران خواهد بود. اما چنین امری مقدور نیست و برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی، تنها منافع چند ناشر را تامین می‌کند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان ادامه داد: اگر بخواهند فعالیت‌های فرهنگی نمایشگاه بین المللی کتاب تهران را در نمایشگاه مجازی کتاب برگزار کنند، مشکلی نیست. اما چون نمایشگاه بین المللی کتاب تهران بر اساس خرید از ناشران برگزار می‌شود، بسیار مهم است که بتوانند به صورت عادلانه امکان فروش و عرضه کتاب را برای ناشران کشور فراهم کنند.

حسن پور بیان کرد: اتحادیه ناشران و کتابفروشان مدل‌های مختلفی را برای حمایت از ناشران به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه داد تا بتوانند به ناشران یاری برسانند. هنوز به صورت عینی و واقعی ساز و کار برگزاری نمایشگاه مجازی کتاب تعریف نشده است. اگر نمایشگاه مجازی کتاب بخواهد با وعده و وعید به ناشران برگزار شود، اما تحقق پیدانکند منافع حاصل از برگزاری نمایشگاه، تنها برای تعداد محدودی از ناشران خواهد بود.

او اظهار کرد: نمایشگاه بین المللی کتاب تهران در فضای واقعی فرصتی را برای ناشران فراهم می‌کند تا با مخاطب خود به صورت مستقیم ارتباط برقرار کنند؛ وگرنه ناشران سایت‌های خودشان را دارند و با مردم در ارتباط مجازی هستند.

رئیس اتحادیه ناشران و کتابفروشان تصریح کرد: نمایشگاه مجازی کتاب به عنوان یک راهکار برای حمایت از ناشران مطرح شده است؛ اگر نمایشگاه مجازی کتاب منافع تمام ناشران را دربرنگیرد، انگار تنها به تعداد معدودی از ناشران یارانه می دهیم.

 


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات