چاپ و انتشار کتاب آسایشگاه 14 در سمنان

طبق اخبار به دست آمده از سوی خبرنگاران سمنان، جناب آقای گلپایگانی که در واحد فرهنگ مسئول میباشددر زمینه هنری استان سمنان بیان کرد: کتاب آسایشگاه 14 راجع به روایت خاطره های  «علی اکبر امیراحمدی»است که از سوی آقای «محمد مهدی عبدالله زاده» تالیف گشته و از طرف دفتر فرهنگ استان سمنان تایید شدهو در انتشارات  سوره مهر  نیز این کتاب به چاپ رسیده است و وارد بازار شده است.

آقای گلپایگانی در ادامه افزود که  کتاب خاطرات «فرود» هم  آثار دیگری در حوزه هنری استان سمنان میباشد  که این کتاب در همین ماه نیز به چاپ رسیده است  کتاب‌های دیگری تحت عناوین مختلفی از قبیل  «لطیف»، «ردپایی بر آسمان»، «تا بهشت»، «گردان خورشید»، «جامه سرخ»، «۲۴ آینه»، «بلند مثل شب یلدا» و کتاب عکس «تجسم یک باور»  کتابهایی هستند که موفق به چاپ و انتشار در حوزه هنری سمنان گشته اند.
کتاب‌های دیگری هم موجود هستند که حوزه هنری سمنان راجع به آن دارد تصمیم میگیرد که به زودی کتاب هایی را به نام «ساعت پنج بود»، «روشنگر» و  نیز کتاب  زندگینامه شهید عباس دانشگر تحت عنوان «لبخندی به رنگ شهادت» نیز به چاپ برساند که بزودی این کتاب ها در انتشارات سوره مهر نبز به چاپ میرسند.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار
آخرین محصولات