ریشه اصلی
اهمیت کتابخانه ها

اهمیت کتابخانه ها

اهمیت کتابخانه ها

سواد رسانه‎ای و اطلاعاتی تاثیر بسزایی در مهارت مردم جهت پیدا کردن، فهم، بررسی و ساخت اطلاعات دارد. کتابخانه‎ها دارای علم و تجربه کافی می باشند تا در این مسیر به مردم، با هر سن و وضعیتی، مدد نمایند و آنها را برای بهبود  راه  زندگی شان، یاری کنند. فدراسیون حهانی انجمن‎ها و مراکز کتابداری (ایفلا) در سال جاری در یک کنفرانس بین المللی «هفته سواد رسانه‎ای و اطلاعاتی» در جامائیکا حاضر شد تا برای دفعه دیگر در حضور  مخاطبان بین‎المللی بر این اهمیت کتابخانه ها تاکید نماید.

اهمیت کتابخانه ها

رئیس ایفلا (گلوریا پرز سالمرون)؛ در کنار فرانک لارو دستیار دبیر کل یونسکو و الیویا گرانج وزیر فرهنگ جامائیکا، مجریان مراسم آغازین این کنفرانس بودند. خانم سالمرون در صحبت های خود بر چالش‎های مخصوص دنیای اطلاعات، الزام جلوگیری از سانسور و توقیف به عنوان وسایلی برای کنترل اینترنت و ظرفیت مخصوص کتابخانه‎ها به جهت فرم دهی و تربیت افراد مطلع، مستقل و نقد کننده تاکید نمود؛ اشخاصی که بتوانند در برابر  آنچه مشاهده می نمایند، خود تصمیم اتخاذ کنند.

در این جلسه که با در آن نمایندگان کتابخانه‎های دبستانی و دانشگاهی شرکت کرده بودند، لیتنر(دبیر کل ایفلا) گفت: توانمند سازی اشخاص و مجهز کردن آنان به اطلاعات و چگونگی به کارگیری از آن، در «توسعه مردم-محور» مد نظر سازمان ملل، تاثیر بسزایی دارد. شیلا وبر از عضو  اشخاص ادارات زیر گروه ایفلا می باشد مثال هایی را از چگونگی نقش سواد رسانه‎ای در زندگی مردم بیان کرد. همچنین لیزا هینکلیف رئیس اداره سواد اطلاعاتی ایفلا توضیح داد کتابخانه‎ها به چه شکلی قادرند به وسیله سواد رسانه‎ای مردم را از دانلود کننده به آپ لود کننده اطلاعات تبدیل نمایند؛ به شکلی که افراد یک جامعه نه تنها بتوانند  اطلاعات را اخذ نمایند، بلکه قادر باشند در دموکراسی، ابداعات و تشکیل محتوای اطلاعاتی نیز سهیم باشند.

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات