ریشه اصلی
تاریخچه کتاب

تاریخچه کتاب

تاریخچه کتاب

از زمان پیدایش کتاب تا کنون تقریبا پنج هزارسال می گذرد. کتاب‌های ابتدایی به صورت لوح‌های گلی بودند. ولی رفته رفته، به خاطر دسترسی انسان به تکنولوژی و تجهیرات نوین و تغییر نیاز او به ارتباطات و اطلاعات، فرمت کتاب‌ها پیشرفت کرده و به تکامل رسید.

تعریفی که می توان از کتاب داشت اینگونه است: کتاب مجموعه‌ای ازورق یا برگ های مکتوب، مصور، چاپ‌ شده یا برگه های خالی (برگه های سفید و نانوشته)؛ تهیه شده از جوهر، کاغذ (ورق)، پوست حیوانات یا چیزهای دیگر (چسب، نخ و…) است که اغلب از یک سمت به طرف دیگر آن وصل می شود و آن را مقاوم می کنند. به تمامی برگه های موجود در کتاب، ورق می گویند و به هرسمت یا روی هر ورق، صفحه می گویند.

تغریف سازمان یونسکو از کتاب:

به اثرهای چاپی صحافی‌شده‌ کتاب می گویند که دارای بیش از ۴۹ صفحه است و مثل مجلات از یک عنوان واحد برخودار نیست و به‌ شکل دوره‌ای به چاپ نمی رسد.

تاریخچه چاپ

همزمان با اختراع ماشین چاپ به دست هنرمند آلمانی به نام یوهانس گوتنبرگ در سال ۱۴۳۹انقلابی عظیمی در صنعت چاپ کتاب شکل گرفت. نخستین کتابی که با به کارگیری از دستگاه گوتنبرگ به چاپ رسید، انجیل بود که به دلیل تعداد خط هایش در هر صفحه، به آن انجیل ۴۲ سطری می گفتند. نام این دستگاه به ماشین فشار پیچی تغییر یافت و می توانست در هر ساعت  ۷۰ تا ۱۰۰ برگ را چاپ نماید.

مراحل چاپ کتاب

بعد از آنکه کتاب از سوی نویسنده تکمیل یافت، انتشارات شروع به  حروفچینی و صفحه آرایی آن می نمود و برای تهیه شابک آن را به خانه کتاب می بردند (گفتنی است ناشران این شابک را به تعداد از خانه کتاب می گرفتند و در اختیار داشتند).

بعد از تخصیص شابک، کتاب را به کتابخانه ملی جهت دریافت فیپا می فرستند که بعد از اخذ فیپا که تمامی جزئیات کامل کتاب در آن درج شده است آن را به وزارت ارشاد جهت اخذ مجوز چاپ می فرستند تا برای آن مجوز چاپ صادر گردد.

پس از تکمیل کلیه مراحل، کتاب برای چاپ آماده می شود و به وسیله ناشر برای لیتوگرافی، چاپ و صحافی ارسال خواهد شد. اکنون دیگر کتاب شما حاضر است. همه این مراحل احتمال دارد بین ۱ تا ۳زمان ببرد.

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات
بارداری 1399/10/18