ریشه اصلی
کتاب خانه چیست

کتاب خانه چیست

کتاب خانه چیست

تاریخچه کتابخانه

در دوران باستان مبالغ هنگفتی به جهت حفاظت از کتابخانه‌ها اغلب از سوی اشخاص سرمایه دار تأمین می‌شد. این کتابخانه‌ها هم به شکل خصوصی بودند و هم به صورت عمومی. فرق میان این کتابخانه‌ها با کتابخانه‌های عمومی کنونی در نوع پرداخت  آنها بود که در کتابخانه‌های باستان اغلب این مبالغ توسط یک منبع عمومی پرداخت نمی‌شد.

این چنین برآورد می‌شود که در قرن سوم میلادی در شهر رم تقریبا ۳۰ کتابخانه عمومی موجود بوده است. و پس از آن در قرون وسطی، صومعه‌ها و دانشگاه‌ها حتی از کتابخانه‌هایی برخورداربودند که قابلت استفاده از کتاب برای مردم معمولی را نیز میسر می‌کرد. شایان ذکر است کلیه مجموعه کتابخانه برای مردم قابل استفاده نبوده و نیز اجازه نداشتند کتاب را از کتابخانه خارج نمایند و برای ممانعت از دزدیده شدن کتاب‌ها، آن ها را معمولاً با زنجیر به میز بسته می بستند.

شروع به کارگیری از کتابخانه‌های امروزی تقریبا به قرن پانزدهم میلادی بر می‌گردد؛ هنگامی که بعضی آغاز به تقدیم کتاب به شهرها نمودند. ارتقاء کتابخانه‌های عمومی در ایالات متحده بر می گردد به سال های واپسین قرن نوزدهم میلادی و به میزان زیادی متأثر از اهدای کتاب‌هایی می باشد که توسط اندرو کارنگی (Andrew Carnegie) صورت گرفت.

به کارگیری از کتابخانه تا حدی نشان دهنده سطح اجتماعی افراد بود به این دلیل که افراد سطح پایین(از لحاظ مالی) یا متوسط جامعه بایستی بیشتر در پی کتاب‌های خود را در کتابخانه‌ها می بودند اما اشخاص سرمایه دار از کتابخانه‌های شخصی برخوردار بودند.

پیدایش کتاب‌های جلد کاغذی در قرن بیستم مسیر را برای به کارگیری همگان  ازکتاب باز کرد. این نوع کتاب‌ها تهیه کتاب را برای خیلی از افراد جامعه میسر ساخت. کتاب‌های جلد کاغذی اغلب دربرگیرنده مطالبی بودند که پیش ازآن در نشریه ها چاپ شده بودند. بنابراین با استفاده عموم از کتاب، برخورداری از کتابخانه‌های شخصی دیگر بیانگر طبقه اجتماعی افراد نبود.

از مخروبه شهرهای باستانی سومریان این چنین استنباط می شود که سومریان تقریبا 2700 سال قبل از میلاد کتابخانه های شخصی ، مذهبی و دولتی داشته اند. این چنین گفته می شود که کتابخانه « تلو» مجموعه ای بالغ بر 30000 لوحه گلین داشته است.

کتاب خانه چیست؟

کتاب‌خانه به مجموعه‌ای از اطلاعات و منابع و خدمات اطلاعاتی اطلاق می گردد که از سوی یک نهاد عمومی، خصوصی یا یک فرد محافظت و اداره می‌شود. از دید سنتی، کتابخانه به طور عادی به گروهی از کتاب‌ها اطلاق می‌شود. کتاب مجموعه ای از اطلاعات در خصوص یک شخص یا یک جسم یا ... می باشد که در صفحاتی کاغذی مکتوب یا چاپ می گردد.

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات