خرید دفترچه کنکورهای سال های اخیر

خرید دفترچه کنکورهای سال های اخیر

بانک کتاب گیتامهر ارایه دهنده دفترچه کنکورهای  سال های اخیر میباشد.پس از اعلام نتایج کنکور توسط سازمان سنجش و تعیین رتبه و نمره و وضعیت شرکت کنندگان نوبت به انتخاب رشته در کنکور سراسری می رسد که بایستی داوطلبان کنکور دفترچه کنکور را برای انتخاب رشته تهیه نمایند. سازمان سنجش ظرف مدت یکی الی سه روز پس از اعلام نتیجه های کنکور پفترچه های تعیین رشته را نیز منتشر می نماید که داوطلبان از کتاب فروشی ها میتوانند تهیه نمایند. بدین جهت میگوییم خرید دفترچه کنکور سال های اخیر را میتوانید از بانک کتاب گیتامهر انجام دهید و دفترچه های کنکور در رشته های مختلف ریاضی و انسانی و تجربی نیز منتشر می گردد. دفترچه کنکور برای انتخاب رشته برای هر گروه آزمایشی در سه بخش نیز انتشار میابد. بخش نخست  دربردارنده توضیحاتی راجع به روند انتخاب رشته و توضیح کارنامه میباشد ، بخش دوم در خصوص معرفی رشته محل های انتخاب رشته می باشد وبخش سوم هم توضیحات و آدرس دانشگاه ها را در بر دارد . چون اطلاعات مهمی در دفترچه کنکور ذکر میشود داوطلبان بایستی تمامی بخشهای آن را با دقت مطالعه نمایند. داوطلبان برای دریافت دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری بایستی اقدام به خرید دفترچه کنکور نمایند که پس از انتشار این دفت رچه ها در اختیار داوطلبان قرار می گیرد

خرید دفترچه کنکورهای سال اخیر

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات