دیدگاه ناشران کتاب ایرانی راجع به بعد اقتصادی نشر الکترونیکی کتاب

مقصود از مطالعات درباره ابعاد مختلف نشر الکترونیکی کتاب در حقیقت، ارائه ی نمای کلی از مولفه های تاثیرگذار روی تشویق ناشران کتاب در ایران به نشر کتاب الکترونیکی، مخاطبان هدف، و روش دسترس پذیری و  نیز مطالعه معیارهای تاثیرگذار روی برآورد کردن نهایی قیمت کتاب الکترونیکی، جهت درک کردن ابعاد متفاوت اقتصادی نشر کتاب الکترونیکی میباشد.این مطالعات و پژوهش در واقع روشی پیمایشی را با بهره بردن از پرسشنامه هاو روش های تحلیل محتوا  نیز بکار گرفته اند. جامعه آماری پژوهش همه ناشران کتاب ایرانی در نشرکتاب های الکترونیکی شرکت کرده و در بیست و پنجمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهرانحضور دارند. احتیاج مخاطب در حقیقت از اصلی ترین علل موثر در تشویق ناشران  کتاب به سوی نشر کتاب الکترونیکی بوده است. مخاطب های اصلی نشر کتاب الکترونیکی با توجه به تحصیلات همه مردم و دانشجویان و با توجه به گروه سنی آنها جوان به حساب می آیند. همچنین با لحاظ کردن تحلیل محتوای آرای ناشران شش بخش اصلی ای که ناشران کتاب به منظور ارائه کتاب الکترونیکی نیز روی آن سرمایه گذاری کرده شامل مواردی از قبیل هزینه های عرضه محتوای متنی، هزینه تولید در خصوص محتوای غیرمتنی، هزینه های بخش نرم افزاری، هزینه در بخش سخت افزاری و همچنین تجهیزات، هزینه های مرتبط به توزیع و خدمات پس از فروش.

نتیجه ای که در این خصوص میتوان گرفت این است  ناشران کتاب لحاظ کردن نیاز مخاطب را اصلی ترین علت برای وارد شدن به صنعت نشر کتاب الکترونیکی می داند پس تقاضا نسبت به کتاب الکترونیکی بالا است،و فقط بایستی علاقه مندی های مخاطب در حوزه های موضوعی گوناگون نیز شناسایی شود. و لازم به ذکر میباشد که علل موثر روی برآورد کردن هزینه ی کتاب الکترونیکی تا حدودی  با کتاب چاپی شباهت دارد، با این فرق که بعضی عوامل  از قبیل هزینه های انبارداری و گالینگور وهزینه جلدهای کاغذی به هزینه هایی مثل تولید بانک اطلاعاتی و هزینه تبدیل فرمت ها و... تبدیل شده است. با همه ی این ها هزینه تولید محتواهایی از قبیل تصاویر متحرک و انیمیشن و همچنین قابلیت هایی مثل سرچ بر کتاب الکترونیکی اضافه شده است.

تگ ها
اخبار
آخرین محصولات