«بازیافت» با انتشار یک کتاب آسان شد

«بازیافت و بازهم بازیافت» عنوان کتابی می باشد که با مقصود تعلیم بازیافت‌های خانگی به نوجوانان به وسیله کتاب‌های نردبان انتشار یافت.

بر اساس گزارشات، افراد با خواندن این کتاب یاد می گیرند که به چه صورت تبلیغات پستی، منسوجات، رنگ، چوب، ‌داروها، قوطی ها و... را دوباره به کالایی قابل استفاده تبدیل کنند.

 این کتاب به وسیله تعدادی از نویسندگان تالیف و به وسیله عباس زندباف ترجمه شده است. همچنین این کتاب به عنوان دانشنامه‌ای گردآوری شده و با نمایش لغت نامه توصیفی و اعداد و نمایه به چاپ رسیده و افراد می توانند از آن استفاده کنند. 

«بازیافت و بازهم بازیافت» علاوه بر موضوع مقدمه‌ای در مورد این عمل محیط زیستی، ‌نوجوانان و افراد را به فضای اطرافشان حساس می کنند. با عنوان هر مورد چرایی و لزوم بازیافت آن و روش های آن مطرح می شود. در قسمت «آیا می‌دانید؟» نیز آمارهایی علمی قرار داده شده تا نوجوانان و افراد مطلع شوند که با هر قدم کوچک تا چه میزان در بهتر شدن وضعیت محیط اطراف خود گام برداشته‌اند.

بازیافت تلفن همراه، بازیافت باتری، بازیافت آب خانگی، بازیافت خودرو از سایر مواردی می باشد که در این کتاب در مورد آنها عنوان می شود.

همچنین گفتنی است کاغذ این کتاب از جنگل‌های صنعتی پایدار تهیه شده است.


لیست اخبار
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس