آیا امکان تحقق برگزاری کنکور 1400 به صورت نظام قدیم وجود دارد؟

خانم زرین آمیزی که سخن گوی سازمان سنجش میباشند راجع به تمدید کنکور ه همان روش نظام قدیم در سال ۱۴۰۰ بیان کرد که سازمان سنجش در حقیقت مرجع اصلی و تصمیم گیرنده در خصوص مسئله تمدید کردن یا تمدید نکردن نظام آموزشی برای کنکور سال 1400 میباشد.

وی با تاکید به مرجع بودن سازمان سنجش در این باره ادامه داد: داوطلبان  کنکور نظام قدیمچنانچه تمایل داشته باشند که کنکور سال 1400 را با همان شیوه و منابع  و کتاب نظام قدیم تمدید کنند، بایستی در یک نامه امضای درخواست کنندگان را جمع آوری نمایند و برای سازمان سنجش نیز  بفرستند.

با لحاظ کردن اینکه رئیس شورای سنجش و پذیرش وزیر علوم و دبیر این شورا، در واقع رئیس سازمان سنجش میباشد، داوطلبان این امکان را دارند که تقاضای خود را به این دو ارگان بفرستند بدین جهت که پیشنهاد آنها را جهت بررسی و ارزیابی به شورای سنجش و پذیرش ارسال گردد.

در حالی که پس از رسیدگی به درخواست داوطلبان برای اجرای کنکور 1400 با منابع و کتاب نظام قدیم در شورای سنجش قبول گردد و رای آورد،به عنوان یک طرح اجرا میگردد و چنانچه رای نیاورد شورای سنجش با ادله کافی نیز پاسخ گوی داوطلبان کنکور خواهد بود

تمدید کردن مهلت زمان معافیت تحصیلی دانش آموزان دیپلم در خصوص کنکور ۹۹

شایان به ذکر است، با متغیر شدن نظام آموزشی از ۵-۳-۴ به ۶-۳-۳، آخرین گروه که از نظام آموزشی ۵-۳-۴ در سال تحصیلی ۹۷ به کنکور رسیدند که نگرانی داوطلبان کنکور نظام قدیمدر خصوص طرح سوالات  و کتاب درسی و تغییرات مندرج در کتاب درسی سبب گشت که کنکور سراسری در سال ۹۸ با دو مدل سوال برای داوطلبان نظام قدیم و داوطلبان نظام جدید نیز برگزار شود. بر اساس اطلاعیه سازمان سنجش کنکور سراسری  در سال ۹۹ در واقع  آخرین سالی میباشد که در آن سوالات نظام قدیم از کتاب درسی نظام قدیم طرح گشته و کنکور درسال ۱۴۰۰ تنها با یک نوع نظام آموزشی، که همان نظام آموزشی جدید (۶-۳-۳)  است برگزار می‌گردد.

این در حالی است که داوطلبان بسیاری برای امسال نیز تقاضای تمدید نظام آموزشی را داشته اندو در دلیل اعتراض خود آورده اند که به دلیل رواج و اپیدمی ویروس کرونا کلاسهای آمادگی کنکور و آموزشی را نتوانسته اند شرکت کنند و این تصمیم به برگزاری کنکور با نظام آموزشی جدید هزینه مالی و زمان زیادی را به آنها ئارد کرده و خسارات زیادی را به داوطلبان وارد می نماید.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس