برگزاری نمایشگاه کتاب به شکل مجازی

آقای شرفشاهی به عنوان مدیر مسئول انتشارات تجلی مهر در مصاحبه خبری که با گروه خبرنگاران داشت راجع به برگزاری نمایشگاه کتاب مجازی بیان کرد که متاسفانه به علت سیر صعودی ای که ویروس کرونا در شهرها داشته است امکان برگزاری نمایشگاه کتاب را ناممکن کرده است  و از آنجا که خیلی از برنامه ها به شکل مجازی برگزار میشود جای تعجبی ندارد که نمایشگاه کتاب را هم به طور مجازی برگزار نماییم چرا که با وجود هشدارهایی که در خصوص شیوع کرونا وجود دارد قطعا به روال عادی و سابق نمیتوان نمایشگاه کتاب را برگزار کرد و مسئولین ناچار هستند که روش دیگری را برای برگزاری نمایشگاه بین المللی نیز در نظر بگیرند  هرچند که همه لطف نمایشگاه بین المللی کتاب به برگزاری حضوری آن بستگی دارد ولی در چنین بحرانی راه دیگری جز برگزاری مجازی آن یا به تعویق انداختن تاریخ برگزاری نمایشگاه وجود ندارد.

او در اامه بیان کرد: هر چند که اجرای نمایشگاه بین المللی به شکل مجازی محدودیت هایی را دارا می باشد و اینکه همه مردم نمیتوانند با آن ارتباط برقرار نمایند اما میبینیم که چاره ای جز برگزاری غیر حضوری نمایشگاه وجود نداشته و جالب اینجاست که ایتالیا هم از جمله کشورهایی بود که نمایشگاه بولونیا را به صورت غیرحضوری برگزار کرد.با این حال ما امید داریم که با تغییر شایط آب و هوایی و گرم شدن هوا از شیوع این ویروس کاسته شود تا بتوانیم نمایشگاه کتاب را به شکل حضوری در شهرهای گرمسیری برگزار نماییم، چرا که الزامی وجود ندارد حتما در شهر تهران نمایشگاه بین المللی کتاب برگزار شود  چرا که آنچه که اهمیت دارد اجرای حضوری نمایشگاه بوده است که از این مسئله  نباید چشم پوشی کرد. الزاما هرطرحی که در هر جای دنیا اجرا میگردد نبایست به سرعت کپی گردد چرا کهامکانات ما از نظر بومی و اقلیمی با سایر کشورها فرق دارد و به همین دلیل باید روی تمام گزینه ها مطالعه انجام شود.

لازم به ذکر است که نیکنام حسینی پور، سمت مدیرعامل موسسه خانه کتاب نیز ازامکان برگزاری نمایشگاه بین المللی کتاب تهران به شکل مجازی از ۱۵ اردیبهشت ماه خبر دادهکه این خبر و طرح  نهایی نگشته و در حال بررسی میباشد.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس