برگزار ی نمایشگاه کتاب در سمنان

با توجه به اخبار به دست آمده از سوی باشگاه خبرنگاران استان سمنان ، جناب آقای دانایی که فرماندار استان سمنان می باشند بیان کرد که قرار است نمایشگاه کتاب برای مدت زمان 6 روز در استان سکنان برگزار شود که در این نمایشگاه حداقل 250 ناشر ملی و محلی شرکت می نمایند.

وی با اشاره به اینکه نمایشگاه کتاب استان سمنان از تاریخ  ۲۷ آذر تا دوم دی ماه ۹۸ قرار است که برگزار شود گفت: نمایشگاه کتاب در حقیقت یک رویداد بزرگ فرهنگی میباشد که تمامی دستگاه‌ها بایستی بمنظور برگزار شدن مطلوب آن  و برگزاری به نحو احسن مساعدت و همکاری داشته باشند.
آقای دانایی در ادامه بیان کرد: تمامی برنامه‌های جانبی و متنوع که به جهت ترغیب شهروندان جهت حضور در نمایشگاه کتاب و ایجاد نشاط اجتماعی پیش‌بینی گردد.
آقای عباس دانایی با بیان این موضوع که بن خرید کتاب در نمایشگاه  کتاب سمنان عرضه میگردد، بیان نمود: جا نمایی غرفه های فروش و ارائه بن کتاب در مکانی مناسب که در معرض دید مخاطبان  باشد ضروری است.

وی رواج یافتن فرهنگ مطالعه را از اصلی ترین اهداف برگزاری هفدهمین نمایشگاه کتاب عنوان کرد و در ادامه اظهار داشت: امیدوار هستیم اقشار مختلف جامعه حضور پرشور و پر رنگی را در این نمایشگاه کتاب داشته باشند.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس