توقف نشر کتاب در اوایل خرداد و زنگ خطر برای صنعت چاپ

همان طور که همه مطلع هستیم بازار نشر و خرید کتاب  به علت شرایط و بحران بوجود آمده کرونا دست به عصاتر از پارسال نیز فعالیت می کنند. در اوایل امسال که زمان شیوع ویروس کرونا بود که سبب تعطیل شدن چاپخانه‌ها گشت و میزان انتشار کتاب و خرید کتاب در فروردین  صفر بود.

بعد از شروع فعالیت و باز شدن چاپخانه‌ها حدود ۷ هزار و ۷۰۹ عنوان کتاب نیز اردیبهشت ماه به انتشار رسید. در ماه خرداد هم نیز اوضاع نشر به شکل دیگری پیش رفت که تا تاریخ دوازدهم خرداد میزان  این کتاب‌های منتشر شده صفر شد. و چنین مسئله ای در شرایطی بود که میزان انتشار کتاب از یکم تا ۱۲ خرداد ماه سال پیش حدود ۲ هزار و ۳۷۴ عنوان کتاب منتشر شد.

نشر کتاب در روزهای اول خرداد امسال حدود 10 درصد کاهش داشته در مقایسه با سال گذشته چرا که ناشران میخواستند کتاب هایی را که بایستی در اسفند منتشر می کردند و به علت کرونا فعالیتشان متوقف گشت ،همان کتاب ها را در اردیبهشت منتشر نمودند.لازم به ذکر است که منتشر کردن کتاب ها امری نمیباشد که ناشر آن را تنهایی انجام دهد و بایستی مولفی هم حضور داشته باشد که کتاب تالیف نماید و جهت انتشار کتاب آن را به ناشر تحویل دهد.

 صفر شدن این میزان از نشر کتاب در واقع زنگ خطری به حساب می آید که بایستی مسئولین در این بخش به این مشکل توجه کنند و این مشکل را برطرف نمایند که مولف به علت عدم نشر کتاب برای تالیف کتاب های جدید بی رغبت نگردد.

تا سال های گذشته هیچ کس فکر نمیکرد که روزی باشد که کتاب ها با تیراژ‌های کمتر از هزار تا دو هزار نسخه انتشار شوند، اما در حال حاضر جو اقتصادی بازار نشر به سمت و سوقی گرایش پیدا کرده که کمتر ناشری قبول میکند کتابش را با تیراژ‌های هزار تا دوهزار نسخه نشر بدهد. زمانی بود که تعداد ناشرانی که جواز نشر نداشتند به ۱۶ هزار ناشر رسید و در حال حاضر بیشتر این ناشران دارای مجوز نشر  کتاب عملا غیرفعال هستند.

زنگ خطر صنعت


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس