ضرورت ترویج کتاب و کتابخوانی بین اقشار مختلف

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد با عنوان موضوع لزوم اشاعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی در میان اقشار گوناگون جامعه اعلام کرد: گسترش فرهنگ کتابخوانی احترام به دانایی و شعور جامعه می باشد.

داوود پاک‌طینت در حاشیه نخستین روز یازدهمین نمایشگاه کتاب استان یزد در گفت‌وگو با ایسنا، عنوان کرد: هر پدیده فرهنگی که در اجتماع اتفاق می افتد، در صورتی که قدرت جذب افکار عموم جامعه را داشته باشد، موجب اثرگذاری بر روی کل جامعه به منظور راهنمایی آنها در جهت پیشرفت می شود. 

او توجه افکار عمومی به موضوع کتاب و کتابخوانی را از نکات بااهمیت خصوصیات نمایشگاه کتاب می داند و عنوان کرد: هر اندازه که علاقه افکار عمومی به سمت موضوع کتابخوانی و کتاب سوق داده شود، جامعه ما نسبت به قبل بیشتر در مسیر پیشرفت فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی قرار می‌گیرد.

مدیر مرکز اسناد و کتابخانه ملی استان یزد در ادامه با ذکر موضوع لزوم به وجود آوردن زمینه برای مطالعه کتاب به وسیله طبقات گوناگون جامعه تصریح کرد: گسترش فرهنگ کتابخوانی در واقع احترام به شعور و بینش جامعه می باشد.

پاک‌طینت با عنوان این مطلب که خروجی مناسب جامعه نیاز به بالارفتن میزان سطح فرهنگ عمومی افراد جامعه دارد، به صراحت گفت: بالارفتن میزان فرهنگ عمومی از طریق مطالعه کتاب می‌تواند میراث گرانمایه ای برای نسل آینده باشد.

او در آخر مطالب خود با اشاره به حضور ناشران ممتاز در یازدهمین دوره نمایشگاه کتاب استان یزد، عنوان کرد: آمار انتشار یافته در ارتباط با ناشران و اسامی کتاب‌های ورودی، نشان دهنده کیفیت مناسب این اتفاق مهم فرهنگی در استان یزد می باشد.


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس