نمایشگاه کتاب یک حلقه ارتباطی میان ناشرین و مردم میباشد

بر اساس گزارش های خبرنگاران،  آقای احمدی که مشاور وزیر وزارت فرهنگ و ارشاد است درحواشی برگزاری نمایشگاه کتاب در مشهد بیان کرد: برگزاری نمایشگاه کتاب در استان های گوناگون ، در حقیقت یک جریان‌سازی فرهنگی را شکل میدهدکه بستری بدین منظور می باشد.
وی در ادامه بیان کرد: همچون سالهای گذشته استقبال مردم از نمایشگاه کتاب مشهد امسال هم چشمگیر بوده و این استقبال و بازدید از نمایشگاه کتاب هر سال نسبت به سال گذشته افزایش قابل توجهی داشته است
آقای احمدی بیان کرد: این درصد از استقبال مردم از نمایشگاه کتاب در واقع کیفیت کار ناشرین بوده و همچنین نشانه رضایت مندی آنها بوده که سبب این افزایش تعداد استقبال کنندگان از نمایشگاه کتاب شده است.احمدی با توجه به حضور رسانه ها در نمایشگاه کتاب بیان کرد: از اصلی ترین ویزگی های این نمایشگاه  کتاب امسال جدا از استقبال مردم حضور بسیار فعال و اثرگذار رسانه ها است که بیانگر ظرفیت بالای نمایشگاه کتاب مشهد می باشد.
نمایشگاه بین‌المللی کتاب مشهد تا پانزدهم آبان در محل نمایشگاه کتاب برقرار است.
 


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس