کتب درسی اسیر شده درمثلث برمودا

کتب درسی اسیر شده درمثلث برمودا؟!
معضل ارائه کتب درسی دانش‌آموزان در واقع از چالش‌هایی میباشد که پس ازگذشت چند سال برای دیگربوجود آمده است.
با توجه به اخبار خبرنگار حوزه آموزش و پرورش گروه علمی پزشكی باشگاه خبرنگاران جوان، میتوان به تمامی کتب چه معروف و چه نادر با کمی جستجو کردن در خیابان ها دسترسی داشت ؛ تنها کمی حوصله لازم است که با وجود سر و صدا و شلوغی خیابان ها بتوان غرفه ها و پاساژ‌ها و زیرپله‌ها را گشت تا کتاب مورد نظر را پیدا کرد.

خیابان انقلاب، همان محله ی قدیمی و شناس برای ما که برای رفع احتیاجات دانش آموزان و دانشجویان که فرصت‌ها و تهدید‌های نظام آموزشی را ازجمله کتب کمک درسی کتاب‌های درسی نو و دست دوم و پایان آماده را کنار هم جمع کرده است؛ همان محله ای که سیاست‌های سیستم آموزش را جهت می‌دهد و بسیار تاثیرگذارتر از هر سیستم و دستگاهی ،روی  درس و مشق  و تکالیف دانش آموزان و دانشجویان اثر دارد.

اکنون کمبود کتب درسی  که میتواند به هر دلیلی اعم از خطا در ثبت سفارشات و بی دقتی در آنها باشد خیابان انقلاب همان محله استراتژیک را به پناهگاهی مبدل نموده که کمبود و خلاء سیستم آموزشی را پوشش دهد.   

کتاب‌های درسی، ناقص به مدارس رسیدند
چیزی به پایان ماه مهر نمانده و این ماه از نیمه هم گذشته،با این حال عده ای از دانش آموزان هنوز کتاب های درسیشان به دستشان نرسیده و جالب اینجاست که برخی از کتب درسی به گونه ای نایاب شده اند که گویی در ابتدا چنین کتابی وجود خارجی نداشته است 

جدا از وضعیت  کتب دبیرستان، وضعیت دانش‌آموزان ابتدایی چندان تعریفی نمیباشدآن هم به گونه ای که یا کتاب ها کامل به دستشان نرسیده و یا با وجود ثبت نام کتب درسی هیچ کتابی را در دست ندارند. 

امینی مدیرکل نظارت بر نشر و توزیع کتاب درسی و مواد آموزشی مدتی قبل به خبرنگار آموزش و پرورش بیان کرده است که تعدادی از دانش‌آموزان در انتخاب رشته مردد هستند و کتاب درسیی را نیز ثبت نکرده اند و چون ثبت سفارشی انجام نشده به همین علت نامی هم برای دانش آموز در سیستم ثبت نشده و بنابراین کتابی به آنها داده نشده است.

وی در ادامه صحبتهایش گفت که ابدا مشکل کمبود کتاب درسی در سیستم آموزشی ما وجود ندارد و سیستم کاملا با دقت اطلاعات را رصد می نمایدو همچنین به رصد اطلاعات پرداخته و اسامی تمام دانش آموزان که ثبت سفارش را انجام داده اند و کتاب به آنها تحویل داده شده در سیستم قابل مشاهده میباشد.

کتاب‌هایی نایاب حتی در بازار سیاه!

آموزش و پرورش که مدعی است چیزی به عنوان کمبود کتب درسی وجود ندارد، ولی از طرف دیگر در مقاطع تحصیلی متفاوت اعم از ابتدایی تا متوسطه دوم این مشکل کمبود کتاب درسیبه چشم میخورد و جالب اینجاست که کمبود کتاب های درسی اکنون در هر دو مدارس اعم ازغیردولتی و دولتی نیز وجود دارد .

با وجود چنین شرایطی ، خرید کتب درسی در انقلاب  جستجو شده که باز هم کتاب درسی با چاپ جدید حتی در بازار سیاه کتاب هم یافت نشده است.  

عده ای از فروشندگان نظرشان بر این بود که کمبود کاغذ به این مشکل دامن زده و بخاطر همین این کتاب ها هنوز در بازار آزاد هم در دسترس فروشندگان نیست.

از سوی دیگر بعضی از خانواده ها می‌گفتند کتاب های درسی را به سختی میتوان خرید ولی با قیمتی بیشتر از آنچه که هنگام ثبت سفارش پرداخت کرده اند

حال بر اساس گفته های آموزش پرورش و فروشندگان کتاب در انقلاب و خانواده ها مشخص نیست این مشکل در توزیع کتاب ها از کجاست و چه زمانی درست میشود.

 


لیست اخبار
تگ ها
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس