انتشارات دانش آفرین

انتشارات دانش آفرين و انتشارات رشد انديشه در چند سال گذشته دست به توليد محصولات برتر آموزشي بر اساس آخرين تغييرات كتاب هاي درسي زده اند.گفتنی است كه بیشتر اين محصولات از تأييديه دفتر انتشارات آموزشي و كمك آموزشي وزارت آموزش و پرورش برخوردار است. محصولات این انتشارات حول محور مقطع پیش دبستانی و ابتدایی می چرخد و کتب کمک آموزشی بسیاری را برای تقویت پایه اول تا ششم دبستان منتشر نموده است.

 

First Prev 1 Next Last