فیلتر
مرتب سازی

انتشارات بنی هاشمی خامنه کار خود را با بهره مندی از دانش و افکار عالی و عمل و همچنین با دریافت جواز نشر از وزارت محترم ارشاد آغاز نمود. با وجود اینکه انتشارات بنی هاشمی کار خود را از سال ها قبل با انتشارات محصولات فرهنگی توسط دبیران آموزش و پرورش شروع کرده بود و به میزان زیادی هم مورد استقبال قرار گرفت ، همین موضوع سبب گردید که انتشار کتب کمک آموزشی را آغاز نماید .

این اتشارات با مدیریت آقای میرکریم بنی هاشمی خامنه می باشد که فارغ التحصیل دانشگاه تهران است. او به مدت 34 سال سابقه تدریس در وزارت آموزش و پرورش را دارد.

در حال حاضر حوزه کاری این انتشارات در زمینه انتشار کتب کمک آموزشی و کمک درسی در پایه های تحصیلی مختلف می باشد که عبارتند از دبستان، راهنمایی، دبیرستان و پیش دانشگاهی.

با توجه به تغییرات صورت گرفته در سیستم آموزشی کشور و بر اساس این مورد بااهمیت ، انتشارات بنی هاشمی خامنه کوشش می نماید تا فعالیت هایش متناسب با این اهداف و تغییرات باشد.

استقبال بسیار زیاد دانش آموزان از محصولات فرهنگی تالیف شده نشان دهنده این می باشد که این انتشارات تا حد زیادی در فعالیتش خود موفق بوده است.

با توجه به تغییرات صورت گرفته در سیستم آموزشی کشور و بر اساس این مورد بااهمیت ، انتشارات بنی هاشمی خامنه کوشش می نماید تا فعالیت هایش متناسب با این اهداف و تغییرات باشد. به گونه ای که تمامی تغییرات ایجاد شده به وسیله کارکنان محترم در تالیف فرهنگی این انتشارات انعکاس یافته است و کتب کمک آموزشی و کمک درسی انتشار شده که با توجه به عقیده تعداد زیادی از کارشناسان به عنوان تنها مکمل کتب درسی هستند، بر اساس جدیدترین تغییرات کتب سیستم آموزشی تالیف می گردند.

هم اکنون انتشارات بنی هاشمی با بکارگیری از مدیران مسئولیت پذیر و معلمین با سابقه و اعضای فنی متخصص و با بهره مندی از فناوری چاپ مدرن از طریق توسعه و افزایش روزانه محصولات، فعالیت خود را ادامه داده است.

همچنین انتشارات بنی هاشمی خامنه برای نخستین بار در بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی کتاب حضور پیدا کرد و  موفقیت خود را ثابت نمود.