انتشارات صفر کلوین

کتاب های صفر کلوین زیر مجموعه انتشارات تخته سیاه می باشد.فعالیت انتشارات صفر کلوین در حوزه دروس دبیرستان تا کنکور می باشد.

کتاب های این مجموعه در خصوص مشاوره و تحلیل درس به درس مباحث رشته های دبیرستانی برای کنکور می باشد.

به عنوان مثال کتاب مشاوره و برنامه ریزی کنکور رشته تجربی یکی از کتاب های منحصر به فرد این مجموعه می باشد.اولا برای نخستین بار است که یک کتاب مشاوره و برنامه ریزی به طور مجزا برای هر رشته تالیف شده است.در اصل نحستین بار است که کتاب مشاوره و برنامه ریزی تحصیلی تالیف شده است. در این کتاب برای اولین بار به معرفی کتاب های کمک آموزشی مفید و کارآمد پرداخته شده است. سبک تالیف این کتاب نه رسمی است نه محاوره ای کاملا به شیوه خاص صفر کلوینی نوشته شده است.

شایان  ذکر است که کتاب های مشاوره و برنامه ریزی برای سایر رشته ها هم تالیف شده است.

First Prev 1 Next Last