انتشارات گاج

عنوان انتشارات گاج برگرفته از تیم تألیفی این گروه یعنی "گروه آموزشی جوکار" می باشد. در سال 1381 بود که ایده برپایی این گروه در ذهن مهندس ابوالفضل جوکار آمد. بر اساس صحبت های ایشان که در آن سال‌ها با محیط آموزش عالی روابط بسیار خوبی داشتند، یک غول بزرگی به نام کنکور ذهن داوطلبان را مشغول کرده بود که این مساله به خاطر خشک و غیر قابل فهم بودن مطالب درج شده در کتب درسی بود. این مساله انگیزه‌ای شد برای ایجاد یک متد ساده و راحت‌ در درج مباحث درسی. می‌توان کتاب‌های "گاج" را به علت سادگی توضیح مطالب درسی به زبان خود دانش آموزان، از دیگر انتشارات جدا کرد. این تحول در زمینه نشر کتاب به طوری کارآمد بود که بعد از آن انتشارات فراوانی سعی نمودند تا به شیوه "گاج" عمل کنند، ولی دلیلی که همواره این انتشارات را نسبت به دیگر انتشارات برتر کرده است، درک نیاز مخاطب و همچنین ابداع و نوآوری در برطرف کردن آن بوده است. این توانایی به قدری در این سازمان قوت گرفته است که هر جا نوآوری و راهی تازه در زمینه آموزش مشاهده می‌شود، به طور ناخودآگاه ذهن همگان را به سمت "گاج" متمرکز می شود. در آغاز کار، مسأله‌ی کنکور و تألیف کتاب‌های کمک درسی و کتاب‌های تست‌زنی، نیت اصلی تأسیس این انتشارات بود، ولی در حال حاضر با تغییرات نظام آموزشی و نیز آگاه بودن به مسأله آموزش از ریشه، فعالیت‌های این سازمان نیز مرتفع تر شده است. هم اکنون تولیدات "گاج" از سن پیش از دبستان شروع شده و تا تحصیلات تکمیلی ادامه دارد. در این میان تیم مؤلفان متخصص و زبده این مؤسسه، آموزش فوق برنامه و فراتر از کتاب‌های درسی را نیز از یاد نبرده اند. این مساله باعث تنوع سری کتاب‌های "گاج" با اسامی کتاب کار، زنبور، سیر تا پیاز، امتحان‌یار، آزمون بزرگ، میکروطبقه بندی و.... شده است. هدف گروه آموزشی جوکار در همین ها خلاصه نمی شود و به گفته مدیریت این مجموعه، "انتشارات بین المللی گاج" در روند جهانی شدن قدم برداشته است.

زیر گروه ها

محصولات

First Prev 1 2 3 4 5  ... Next Last