زبان انگلیسی هشتم

یادگیری خوب هر زبان آموزشی به ابزار درست نیاز دارد. اما تلاش تکراری از ارزشی هم سنگ آن و بلکه \nبیشتر برخوردار است. تمرینها را با کمک دبیر محترم و خود البته پس از خواندن کتاب درسی، حل و تکرار کنید. \nقطعا تمام مطالب کتابتان را روان و درست یاد میگیرد و در گامهای بعد قدرت بیشتری دارید.
تعداد
قیمت:


امتیاز بدهید
4.7 از 5 توسط 100 نفر
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها