واژگان املاء و تاريخ ادبيات

ساختار كتاب شامل دو بخش تاريخ ادبيات و املای واژگان است. دربخش تاريخ ادبيات مؤلف كليه مطالب مربوط به اين بخش را به ترتيب دروسكتابهاي دوم، سوم، پيش دانشگاهي و زبان فارسي به گونه اي ضبط و تنظيم كرده كه دانش آموز نيازي به خواندن مطالب مشابه در دروس قبل را نداشته باشد.براي مثال اگر نام شاعري با مشخصات و زندگي نامه ي او در چند درس مختلف ذكر شده فقط يك بار به آن پرداخته است. در بخش املای واژگان كلمات مهم هر درس  به ترتيب از درس اول تا درس پاياني هر كتاب آورده شده است تا با توجه به موارد ذكر شده و فهرست مندرج، مخاطب با صرف زمان كمتر و كسب ماحصل بيشتر بتواند راهي ميانبر را براي رسيدن به موفقيت بپيمايد.
تعداد
قیمت:


امتیاز بدهید
4.7 از 5 توسط 100 نفر
اخبار گیتامهر
آخرین کتاب ها
نرم افزار مدیریت مدارس